Orient Press

VI BÖLMƏ.
ÖZÜNÜZÜ YOXLAYIN

1.Verilmiş musiqi alətlərini müvafiq xanalara yerləşdirin.

2. "Xəncərlə natürmort" (Maqomed Dibirov) məzmun və xarakterinə görə hansı musiqi nümunəsini xatırladır?

4.

5.