Orient Press

Mahnıların ilk intonasiyası

"İdman"

"Qatar"

"Yaxşı otur, yaxşı dur!"