Orient Press

V BÖLMƏ.
ÖZÜNÜZÜ YOXLAYIN

1. Şəkillərdə təsvir olunan musiqi kollektivlərini "milli" və "Avropa" sözlərindən istifadə edərək müəyyən edin.

2. Təsvirləri verilmiş hansı musiqi alətlərini "Xalq çalğı alətləri" adlı təqdimatda qeyd edərdiniz? Musiqi alətlərini müvafiq xanalara yerləşdirin.

3.