Orient Press

“Anam Azərbaycanım”. Musiqisi Oqtay Rəcəbovun, sözləri Adil Babayevindir.

a) Mahnının melodiyası

b) Mahnının melodiyası və sözləri