Orient Press

VI BÖLMƏ.
ÖZÜNÜZÜ YOXLAYIN

2.
Təsvir olunmuş obrazlardan hansını “Nənəm evdə qalıb tək” mahnısına aid etmək olar?

    Şəkli boş hanaya yerləşdirin:

3.
Sxemdə hansı mahnının quruluşu verilmişdir: