Orient Press

Çoxhədlilərin toplanması və çıxılması.

7.