Orient Press

"Həsəni" Azərbaycan xalq rəqsi

"Bağçada gül" Azərbaycan xalq mahnısı

"Azərbaycana gəlsin". Musiqisi Tofiq Quliyevin, sözləri Süleyman Rüstəmindir.

"Neftçilər mahnısı". Musiqisi Tofiq Quliyevin, sözləri Süleyman Rüstəmindir.

"May". Musiqisi Rəşid Şəfəqin, sözləri Rüfət Əhmədzadənindir.

"Bayram axşamlarında". Musiqisi Ramiz Mirişlinin sözləri, Fikrət Qocanındır.