Orient Press

Düz xətlərin paralellik əlamətləri.

(şəkil 1)

(şəkil 2)

(şəkil 3)

(şəkil 4)

(şəkil 5)

(şəkil 6)