Orient Press

"Quşlar". F.Əmirov, Z.Cabbarzadə​. ("Bənövşə" uşaq xorunun cıxışı)