Orient Press

Pyes. Musiqisi Elmira Nəzirovanındır

"Bağçada gül". Azərbaycan xalq mahnısı