Orient Press

Azərbaycan bayrağı

Ataya məktub

Nişan üzüyü (Vətəndaş)

İyirmi yanvar gecəsi

“Gözün aydın, Azərbaycan!”

Lotos bitkisi

Nəsihət xəzinəsi

Qızıma məktub (I hissə)

Qızıma məktub (II hissə)

Nizami Gəncəvi. “Atanın oğluna nəsihəti”

Mavi don (Bir millətin səsi)

Tək hərəkət (Oskar Leonard Karl)

Tək hərəkət (Yasəmən ağacı)

Fleyta (Heç bir yaxşılıq unudulmur)

Limon ağacı (Heç bir yaxşılıq kiçik deyil)