Orient Press

Rasional ədədlər üzərində əməllər.

1.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

15.