Orient Press

«Məktəbə gedərkən» pyesindən bir parça
Musiqisi Qəmbər Hüseynlinindir.

Asta tempdə

Orta tempdə

Tez tempdə