Orient Press

İkihədlinin kvadratı düsturlarından istifadə edərək üçhədlinin vuruqlara ayrılması