Orient Press

“Ay işığında” mahnısının melodiyası
(tar, kamança və skripkanın ifasında)
Musiqisi Qəmbər Hüseynlinin, sözləri Zeynal Xəlilindir.

1

2

3