Orient Press

Kamanla çalınan simli alətlər

Kamança

Skripka

Kontrabas

Mizrabla çalınan simli alətlər

Tar

Gitara