Orient Press

“Məktəblilər” (bir bənd)
Musiqisi Musa Mirzəyevin, sözləri Hikmət Ziyanındır.

"Sadiq olaq Vətənə" (bir bənd)
Musiqisi və sözləri Oqtay Zülfüqarovundur.

"Qaliblər mahnısı" (bir bənd)
Musiqisi Qəmbər Hüseynlinin, sözləri Ələkbər Ziyatayındır.