Orient Press

“Yollar“, “Bip-bipin nəğməsi”, “Gəldi bahar”, “Səpil, toxumum, səpil!” mahnılarının ritmi.

1

2

3

4